Město Lanžhot
Město Lanžhot

Sazebník poplatků

POPLATKY NA ROK 2023

Poplatky za komunální odpad, psa a kabelovou televizi se začnou vybírat až od 1. 2. 2023.

Sazebník poplatků platný na rok 2023

UPOZORNĚNÍ

Pokud si poplatník u poplatku za komunální odpad žádá o osvobození nebo úlevu od poplatku podle Obecně závazné vyhlášky č.4/2021, je povinen skutečnosti pro osvobození doložit každý rok v termínu do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejpozději však do konce kalendářního roku. V případě, že nesplní tuto svou povinnost, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.    

 POPLATKY MĚSTA

(Poplatky se platí na dva různé účty podle druhu poplatku.)

Účet města Lanžhot:

 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství      550 Kč/osoba/rok

                                                                                                  (splatný do 31. března)

* od poplatku je osvobozena fyzická osoba:

-  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením

* od poplatku se osvobozují:

- děti narozené v průběhu platebním období

- osoby umístěné v léčebně pro dlouhodobě nemocné či obdobném léčebném zařízení po dobu celého kalendářního doku

- fyzické osoby při pracovním nebo studijním pobytu v zahraničí po dobu delší než 1 rok

- fyzické osoby žijící mimo obec déle než 1 rok

- fyzická osoba, která je současně poplatníkem podle trvalého pobytu v obci se osvobozuje od poplatku z titulu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

 

 Poplatek za psa 

-za 1 psa  ……………………………. ……………………….....150 Kč/rok
-za každého dalšího psa …………………………………200 Kč/rok
-za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let….50 Kč/rok

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let……………………………………………………150 Kč/rok               

(splatný do 31. března)

 Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za komunální odpad
nálepka na popelnici bude vydána  po připsání platby na účet města

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01345 (xxxx01345)

Za psa

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01341 (xxxx01341)

 

Místní poplatek z pobytu 

Sazba činí 5 Kč za každý započatý den pobytu.

 

POPLATKY SPRÁVY MAJETKU

Z důvodu zvýšených poplatků za televizní programy a nákladů na správu a údržbu kabelové televize je stanoven poplatek za kabelovou televizi v roce 2022 na výši 1.800 Kč/rok. Opravte si, prosím nastavení trvalých příkazů.

 Poplatek za KTV

      -   150 Kč/měsíc    -  1 800 Kč/rok
                                                               (splatný do 31. března)

 Oznámení, inzerce v kabelové televizi

   - občané                                    2 Kč/sekunda
   - fyzické, právnické osoby      3 Kč/sekunda

  Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu Správa majetku města Lanžhot: 43-3686600257/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za kabelovou televizi

43-3686600257/0100

Číslo popisné

Za inzerci a oznámení v KTV

43-3686600257/0100

12412

 

 

 

 

 

PRONÁJEM SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU

Účet: 43-3686600257/0100
Variabilní symbol: 42132

Pronájem sálu hodinové

 • zájmové sdružení – nekomerční – 100 Kč s DPH/hodinu
 • zájmové sdružení – komerční – 160 Kč s DPH/hodinu
 •  

Pronájem sálu pro akce

 • nekomerční nájemné např. oslavy, rodinné akce apod. sál + kuchyňka 2.000 Kč s DPH, bez zapůjčení stolů a židlí
 • nekomerční nájemné 3000 Kč s DPH včetně 20 stolů a židlí
 • komerční pronájem 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH)

Ve všech případech úhrada vratné kauce ve výši 5.000 Kč.

 

Další poplatky spojené s tímto pronájmem:

 • židle (bílá plastová) - 10 Kč/ks/den
 • stůl interiérový skládací – 20 Kč/ks/den

DALŠÍ POPLATKY

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje............................................10 Kč
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době konání hodů…..20 Kč
  3. za umístění stavebních zařízení ..............................................................................400 Kč/rok
  4. za umístění reklamních zařízení do 2 m2..............................................................500 Kč/rok
  5. za umístění reklamních zařízení nad 2 m2…….…………………….........................4.000 Kč/rok
  6. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................................100 Kč
  7. za umístění zařízení cirkusů ...............................................................................................10 Kč
  8. za umístění skládek do 7 dnů........................................................................................ zdarma
  9. za umístění skládek nad 7 dnů ………………………………………………...................200 Kč/měsíc
  SPLATNOST POPLATKU
 • Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

 • PLATBA PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET
 •  

  Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
  Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 

Radnice

Krizový portál

Logo

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
sněžení 1 °C -4 °C
čtvrtek 7. 12. zataženo 1/-5 °C
pátek 8. 12. zataženo 0/-6 °C
sobota 9. 12. zataženo 1/-4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:277
TÝDEN:1821
CELKEM:2247985

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů