Město Lanžhot
Město Lanžhot

Sazebník poplatků

POPLATKY NA ROK 2023

Poplatky za komunální odpad, psa a kabelovou televizi se začnou vybírat až od 1. 2. 2023.

Sazebník poplatků platný na rok 2023

UPOZORNĚNÍ

Pokud si poplatník u poplatku za komunální odpad žádá o osvobození nebo úlevu od poplatku podle Obecně závazné vyhlášky č.4/2021, je povinen skutečnosti pro osvobození doložit každý rok v termínu do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození, nejpozději však do konce kalendářního roku. V případě, že nesplní tuto svou povinnost, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.    

 POPLATKY MĚSTA

(Poplatky se platí na dva různé účty podle druhu poplatku.)

Účet města Lanžhot:

 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství      550 Kč/osoba/rok

                                                                                                  (splatný do 31. března)

* od poplatku je osvobozena fyzická osoba:

-  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením

* od poplatku se osvobozují:

- děti narozené v průběhu platebním období

- osoby umístěné v léčebně pro dlouhodobě nemocné či obdobném léčebném zařízení po dobu celého kalendářního doku

- fyzické osoby při pracovním nebo studijním pobytu v zahraničí po dobu delší než 1 rok

- fyzické osoby žijící mimo obec déle než 1 rok

- fyzická osoba, která je současně poplatníkem podle trvalého pobytu v obci se osvobozuje od poplatku z titulu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

 

 Poplatek za psa 

-za 1 psa  ……………………………. ……………………….....150 Kč/rok
-za každého dalšího psa …………………………………200 Kč/rok
-za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let….50 Kč/rok

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let……………………………………………………150 Kč/rok               

(splatný do 31. března)

 Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za komunální odpad
nálepka na popelnici bude vydána  po připsání platby na účet města

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01345 (xxxx01345)

Za psa

86-1845780277/0100

Číslo popisné + 01341 (xxxx01341)

 

Místní poplatek z pobytu 

Sazba činí 5 Kč za každý započatý den pobytu.

 

POPLATKY SPRÁVY MAJETKU

Z důvodu zvýšených poplatků za televizní programy a nákladů na správu a údržbu kabelové televize je stanoven poplatek za kabelovou televizi v roce 2022 na výši 1.800 Kč/rok. Opravte si, prosím nastavení trvalých příkazů.

 Poplatek za KTV

      -   150 Kč/měsíc    -  1 800 Kč/rok
                                                               (splatný do 31. března)

 Oznámení, inzerce v kabelové televizi

   - občané                                    2 Kč/sekunda
   - fyzické, právnické osoby      3 Kč/sekunda

  Platba převodem na bankovní účet:
Číslo účtu Správa majetku města Lanžhot: 43-3686600257/0100 Komerční banka Břeclav
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 Platba

Účet

Variabilní symbol

Za kabelovou televizi

43-3686600257/0100

Číslo popisné

Za inzerci a oznámení v KTV

43-3686600257/0100

12412

 

 

 

 

 

PRONÁJEM SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU

Účet: 43-3686600257/0100
Variabilní symbol: 42132

Pronájem sálu hodinové

 • zájmové sdružení – nekomerční – 100 Kč s DPH/hodinu
 • zájmové sdružení – komerční – 160 Kč s DPH/hodinu
 •  

Pronájem sálu pro akce

 • nekomerční nájemné např. oslavy, rodinné akce apod. sál + kuchyňka 2.000 Kč s DPH, bez zapůjčení stolů a židlí
 • nekomerční nájemné 3000 Kč s DPH včetně 20 stolů a židlí
 • komerční pronájem 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH)

Ve všech případech úhrada vratné kauce ve výši 5.000 Kč.

 

Další poplatky spojené s tímto pronájmem:

 • židle (bílá plastová) - 10 Kč/ks/den
 • stůl interiérový skládací – 20 Kč/ks/den

DALŠÍ POPLATKY

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje............................................10 Kč
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v době konání hodů…..20 Kč
  3. za umístění stavebních zařízení ..............................................................................400 Kč/rok
  4. za umístění reklamních zařízení do 2 m2..............................................................500 Kč/rok
  5. za umístění reklamních zařízení nad 2 m2…….…………………….........................4.000 Kč/rok
  6. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................................100 Kč
  7. za umístění zařízení cirkusů ...............................................................................................10 Kč
  8. za umístění skládek do 7 dnů........................................................................................ zdarma
  9. za umístění skládek nad 7 dnů ………………………………………………...................200 Kč/měsíc
  SPLATNOST POPLATKU
 • Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

 • PLATBA PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET
 •  

  Číslo účtu města Lanžhot: 86-1845780277/0100 Komerční banka Břeclav
  Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a důvod platby.

 

Radnice

Krizový portál

Logo

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 22 °C 8 °C
pondělí 29. 5. zataženo 22/11 °C
úterý 30. 5. zataženo 21/11 °C
středa 31. 5. jasno 20/10 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:187
TÝDEN:0
CELKEM:2132291

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

MA

Mobilní aplikzce pro AndroidMobilní aplikace pro Apple iOS

Facebook

Facebook

Info kanál

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů