Město Lanžhot
Město Lanžhot

Mateřská škola

logo

Projekt

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ V  LANŽHOTĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009982

Příjemce dotace: Obec Lanžhot

Výzva: 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:   7 107 751,87 Kč

Dotace:                     6 396 976,68 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity MŠ prostřednictvím vybudování novostavby. Přínosy projektu budou plynout zejména dětem v předškolním věku (vč. dětí do 3 let), pedagogům a rodičům dětí.

Doba realizace projektu je do 30. 9. 2020

CELÁ FOTOGALERIE - ZDE

nové fřištěstaré hřištěrozšíření kapacity MŠobrázek

 


Mateřská škola Lanžhot

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“.
Robert Fulgham

Budova mateřské školy se nachází v klidné části města Lanžhot nedaleko centra. Naše mateřská škola je dvoupatrová, nyní disponuje pěti třídami – třídy nesou originální názvy – Safari, Lesní, Na Paloučku, Mořská a Pohádka. V přízemí se nachází dvě třídy, šatna pro zaměstnance, v prvním patře pak třídy tři. V podkroví se nachází ředitelna, která zde byla vybudovaná v roce 2015. K mateřské škole patří také jídelna s výdejnou, která nyní prochází celkovou rekonstrukcí a výstavbou. Celková kapacita je 111 dětí. Třídy jsou smíšené, avšak rozděleny podle věku na starší (4-6 let) a mladší (2 – 4 let). Součástí MŠ je zahrada vybavena barevnými sestavami pro pohybové i rekreační aktivity dětí ze všech pěti tříd.

Město Lanžhot patřilo vždy pro svou osobitou kulturu k významným obcím Podluží, proto navazujeme v našem Školním vzdělávacím programu, mimo jiné, na lidové tradice.

Ředitelkou mateřské školy je Mgr. Lucie Sztanko.


Kontakt

Mateřská škola Lanžhot
Komenského 202/2
691 51 Lanžhot
 
E-mail:  ms.lanzhot@tiscali.cz  
Tel.: 519 336 209
Internetové stránky: https://mslanzhot.cz/

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů