Město Lanžhot
Město Lanžhot

Socha sv. Jana Nepomuckého

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO u Hubokej cesty

Umístění: - stojí u staré cesty do Břeclavi nedaleko svodnice Malé Caje, od Lanžhota po sochu se cestě říkalo Huboká (na rozdíl od současnosti zde býval hluboký úvoz)

Historie: - listina – revers obce lanžhotské z r. 1744 se týká udržování sochy  Sv. Jana Nepomuckého, postaveného téhož roku na cestě k Břeclavi. Podepsán rychtář Josef Pajha a celá rada. Z listiny nevyplývá přesnější umístění sochy, vzhledem k tomu, že socha u Hubokej cesty je zanesena v mapě katastru, jde pravděpodobně o tuto sochu
druhý křížový den chodívalo prosebné procesí z kostela k Boží muce v Sůhradech, odtud Hlubokou a Vrbkovou cestou k „Jánu“, k Lekvárníkovych kříži u nádraží a zpět do městečka

Informace byly čerpány ze soupisu Státního památkového ústavu v Brně pod názvem – VÝZKUM DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PODLUŽÍ, JEJÍ IDENTIFIKACE A KULTURNÍ KONOTACE-LANŽHOT, zpracovaný Dr. Jitkou Matuškovou v letech 2000-2002 (celý dokument je možno zapůjčit v Městské knihovně)
Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/historie/

sochasocha

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů