Město Lanžhot
Město Lanžhot

Socha sv. Jana Nepomuckého za kostelem

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Umístění: - za kostelem na západní straně presbyteria

Historie: - není známa, dle textu na podstavci mohla být postavena u příležitosti cyrilometodějského milénia

Informace byly čerpány ze soupisu Státního památkového ústavu v Brně pod názvem – VÝZKUM DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PODLUŽÍ, JEJÍ IDENTIFIKACE A KULTURNÍ KONOTACE-LANŽHOT, zpracovaný Dr. Jitkou Matuškovou v letech 2000-2002 (celý dokument je možno zapůjčit v Městské knihovně)
Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/historie/

socha

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů