Město Lanžhot
Město Lanžhot

Lekvárníkovych kříž

LEKVÁRNÍKOVYCH KŘÍŽ

Umístění: - tento kříž stojí na hrotu trojúhelníkové Nádražní čtvrti, před domem, kde kdysi bydlela rodina Lekvárníkovych, vystaven r. 1813

Historie: - citace z farní kroniky z r. 1813: „A hle zase ku cti a chvále Boží nechal  zmíněný Michal a jeho žena Marya Tuček z Lanžhota č. 45 udělat ve Skalici kamenný kříž, a sice ten který v poli na drahách stojí na dlouhú památku obci lanžhotské a pro upamatování smrti našeho Ježíše a spasitele Krista, který nevinnou smrtí za nás na kříži umřel. Kterýžto kříž koštoval dohromady 400 rýnských šajnů. Tento kříž byl akorád v hody v r. 1813 od podivínského pana děkana posvěcený“

Kříž stojí před domem, kde  kdysi bydlela rodina Lekvárníkovych. Lekvárníci byla přezdívka. Tato rodina byla údajně proslulá vařením lektvaru z trnek, proto ji říkali Lekvárníci. Z jakého důvodu byl kříž postaven není známo, ale je to jeden z nejstarších křížů.

Roku 1999 jej opravila a vymalovala místní malérečka Marie Švirgová, kříž byl původně kamenný, když jej před lety bouře poškodila, nahradil jej pan František Vlašic kovovým ze hřbitova, tento kříž rodina Vlašicová stále pěkně opatruje.

Informace byly čerpány ze soupisu Státního památkového ústavu v Brně pod názvem – VÝZKUM DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PODLUŽÍ, JEJÍ IDENTIFIKACE A KULTURNÍ KONOTACE-LANŽHOT, zpracovaný Dr. Jitkou Matuškovou v letech 2000-2002 (celý dokument je možno zapůjčit v Městské knihovně)
Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/historie/lekvarníkovych kříž
 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů