Město Lanžhot
Město Lanžhot

Kříž Kateřiny Pivničkové

KŘÍŽ KATEŘINY PIVNIČKOVÉ

Umístění: - za Lanžhotem při hlavní cestě na Břeclav na tzv. Trníčkové cestě

Historie: - v r. 1933 nechala tento kříž zhotovit kostelní almužnice Kateřina Pivničková, složila nadaci 200kč. Posvěcen byl 28. 5. 1933, kázání měl břeclavský kaplan Konrád Steffel.

Informace byly čerpány ze soupisu Státního památkového ústavu v Brně pod názvem – VÝZKUM DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PODLUŽÍ, JEJÍ IDENTIFIKACE A KULTURNÍ KONOTACE-LANŽHOT, zpracovaný Dr. Jitkou Matuškovou v letech 2000-2002 (celý dokument je možno zapůjčit v Městské knihovně)
Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/historie/

kříž


 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů