Město Lanžhot
Město Lanžhot

Benešovych kříž u jazérka

BENEŠOVYCH KŘÍŽ U JAZÉRKA

Umístění: - u Jazérka

Historie: - r. 1891 nechali postavit tento kříž manželé Martin a Marie Benešovi
V 2. pol. 20 stol. kříž dožíval, cihlový sokl byl nahrazen kamenným a nápisová deska již byla zřejmě špatně čitelná, protože na nové se vyskytuje datum 1895 a nejsou uvedena křestní jména manželů.

Informace byly čerpány ze soupisu Státního památkového ústavu v Brně pod názvem – VÝZKUM DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY NA PODLUŽÍ, JEJÍ IDENTIFIKACE A KULTURNÍ KONOTACE-LANŽHOT, zpracovaný Dr. Jitkou Matuškovou v letech 2000-2002 (celý dokument je možno zapůjčit v Městské knihovně)
Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/historie/

kříž

kříž

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů