Město Lanžhot
Město Lanžhot

Sakrální památky

Sakrální stavby v Lanžhotě a okolí

Boží muka, kapličky, sochy, kříže – to jsou drobné sakrální stavby, které se rozhodlo Město Lanžhot a občanské sdružení Lužánek zviditelnit ve společném projektu A i když nejsou národními kulturními památkami, přesto jsou pro Lanžhotčany  nepostradatelné.

 Tito mlčenliví svědkové života našich předků stojí u silnic, uprostřed polí, u dávno zaniklých cest i v zastavěné části obce. Připomínají tragické nebo podivuhodné události, jsou projevem vděku a pokory, hluboké zbožnosti místních obyvatel. Dotvářejí obraz lužní krajiny, nejnižšího místa Dolnomoravského úvalu, výjimečného svou faunou, flórou i historií a zachovanými kulturními tradicemi.

Jen některé z těchto památek mají to štěstí, že je jim věnována péče obce, farnosti nebo donátorů. Ostatní zatím chátrají a tiše doufají ve své „vzkříšení“. A některé z nich už na mapě nenajdete. Jako vandaly zničený Sonnebergův kříž nebo zaniklou Habánskou kapličku v Komárnově. Naopak Boží Muka v Súhradech jsou ukázkovým příkladem péče místních obyvatel a umu lanžhotských lidových umělců. Velký obdiv patří rodinám, které po několik pokolení pečují o „své“ kříže a kapličky.

Některé kříže, sochy, kapličky stojí zdánlivě nesmyslně uprostřed polí. A přece tudy před lety vedly cesty s malebnými názvy, jako Hluboká, Vrbečková, Hrobečková nebo stará dobytčí cesta z Uher do Hustopečí. Za vznikem stavbiček stojí příběhy, které si zaslouží být zachovány, zbaveny prachu zapomnění a předány dalším generacím. Třeba i vy znáte některý z příběhů.

Možná kolem těchto stavbiček denně procházíte a věnujete jim pohled. Ale možná jsou pro Vás všední, neviditelné. Stojí tu přece odedávna a stát budou. Nemusí tomu tak být, bez lidské péče a údržby se můžou z Lanžhota ztratit.

text Lenka Topolanská

https://www.farnostlanzhot.cz/historie/

mapapopis

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů