Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Katastrální úřad v Břeclavi dokončil v loňském roce nové mapování operátu a převedl katastrální mapy do digitální podoby. Konečně máme v intravilánu města tolik potřebné přesné zaměření nemovitostí!
Pro více informací rozklikněte.

Nahlédněte tedy do katastru nemovitostí, zda i vy v dobré víře neužíváte pozemek, který není ve vašem vlastnictví. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Snahou města a společným cílem je narovnání vlastnických vztahů. Pokud tedy užíváte drobné výměry městských pozemků např. jako části svých zahrad, zahrádek, dvorů, podejte si žádost o odkup (viz. přiložený formulář).

Zastupitelstvo města Vaši žádost na svém nejbližším zasedání posoudí a rozhodne o případném prodeji. Odkupní ceny jsou pro rok 2023 v této výši: 550 Kč/m2 stavební pozemek (tzn. pozemky zastavěné nebo tvořící se stavbou jednotný funkční celek, pozemky zasíťované, vhodné pro stavbu k trvalému bydlení) a 75 Kč/m2 pozemky - ostatní plocha (tzn. veřejně přístupné pozemky a veřejná zeleň).

Ty žádosti, které město již eviduje, není potřeba obnovovat. 

Děkujeme všem za spolupráci.

Žádost o koupi pozemku města Lanžhot (1).docx (38.54 kB)

Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Lanžhot_s podpisem.pdf (186.53 kB)