Lanžhot - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

obrázek

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl loni povolen odklad povinné školní docházky.
Pro více informací rozklikněte.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě 1. třídy.


Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období
od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021.


Proběhne pouze formální část zápisu.
Po zpracování žádosti bude zákonným zástupcům e-mailem oznámeno přidělení registračního čísla dítěte. Seznam přijatých žáků bude pod těmito čísly zveřejněn nejpozději do 30 dní od podání žádosti a bude vyvěšen na budově školy a na školním webu. Nepřijatým žákům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.


Žádost o přijetí k základnímu vzdělání:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Tiskopisy žádostí:
si stáhněte na webu školy - https://www.zslanzhot.cz/
nebo vyzvedněte v kanceláři školy (denně PO – PÁ od 8.00 do 12.00 hod.)

Odklad školní docházky:
I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odklad je třeba požádat v termínu zápisu. Žádost se podává písemně a musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (stačí doporučení lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa. Pokud tato doporučení nemáte, odešlete pouze žádosti a dotazník. Správní řízení o zápisu se přeruší.


Poznámky:
1. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.
2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (pěstoun, poručník, …), je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.


Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:
1. Přednostně jsou přijímány děti mající trvalé bydliště v Lanžhotě.
2. Děti, jejichž bydliště se nenachází v Lanžhotě, ale mají na Masarykově základní škole sourozence.
3. Děti, mající trvalé bydliště mimo Lanžhot s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte do kanceláře školy 519 336 207 (PO-PÁ od 8.00 do 12.00 hod.).


V Lanžhotě 8. 3. 2021                                                    Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

 

Přílohy

INFORMACE PRO RODIČE.pdf

INFORMACE PRO RODIČE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,73 kB
Datum vložení: 8. 3. 2021 15:52
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2021 9:07
Autor: Kateřina Paulíková