Lanžhot - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Rozhodněme dnes, co v našem regionu podpoříme zítra!

obrázek

MAS Jižní Slovácko připravuje novou společnou strategii rozvoje území 22 obcí na Podluží a Hodonínsku. Zapojte se i Vy do právě probíhajícího dotazníkového šetření!
Pro více informací rozklikněte.

Vážená paní, vážený pane,


obracím se na Vás jménem Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko, z.s., která působí na území 22 obcí a měst na Hodonínsku a Podluží. MAS je spolek obcí, aktivních občanů, neziskových organizací a podnikatelů, který se propojováním aktivit těchto subjektů snaží rozvíjet život na venkově a ve městech v celé jeho pestrosti. MAS působí zejména v oblastech dotačního a projektového poradenství, v oblasti ochrany životního prostředí, uchování kulturního dědictví regionu, podpory vzdělanosti a zaměstnanosti, zemědělství a vinařství. MAS je také aktivním členem Turistické asociace Slovácko (TAS), která je koordinátorem cestovního ruchu v rámci turistické destinace Slovácko.


Klíčovou a důležitou činností všech MAS je vyhlašování a administrace dotačních výzev, které napomáhají lepšímu a přesnějšímu rozdělování finančních prostředků EU v daném území. To ale můžeme činit pouze na základě kvalitně zpracované rozvojové strategie pro naše území. V dotačním období 2014 – 2020 se díky těmto výzvám podařilo nasměrovat do území naší MAS více než 100 mil. Kč. Žadatelé čerpali (a v současné době ještě někteří čerpají) finanční prostředky Programu rozvoje venkova (PRV), z operačních programů Životní prostředí (OPŽP), Zaměstnanost (OPZ) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Seznam úspěšných žadatelů ve výzvách MAS a galerii již zrealizovaných projektů si můžete prohlédnout na webových stránkách MAS www.jiznislovacko.cz v sekci „Úspěšní žadatelé“.


K tomu, aby mohla naše místní akční skupina získat finanční podporu pro svůj region i v nadcházejícím dotačním období, musí mít pro toto období zpracovanou novou strategii. Tento dokument je odbornou terminologií nazýván Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (anglická zkratka SCLLD) pro programové období 2021–2027. MAS na základě této své strategie může podporovat aktivity, které přispějí ke zlepšení podmínek života obyvatel území.


Chceme, aby nová vznikající strategie pro další období byla kvalitní a úplná. K tomu je ale nutné znát aktuální problémy a současné potřeby našeho území. V této souvislosti byly vypracovány tři dotazníky zaměřené na veřejnost, podnikatele a neziskové organizace či zájmová sdružení. Můžete si tak vybrat buď konkrétní typ dotazníku, který nejvíce odpovídá Vaší činnosti, zájmům či profesnímu zaměření, nebo vyplnit rovnou všechny tři, pokud jsou pro Vás relevantní.


Rozhodněte spolu s námi, na co budou v následujících letech směřovány finanční prostředky EU v území Podluží a Hodonínska. Váš názor je pro nás důležitý!
Dotazník pro veřejnost
Dotazník pro podnikatele
Dotazník pro neziskovky a zájmové organizace


Dotazníky je možné vyplnit a odeslat do 10. 5. 2021.
Dotazníky jsou dostupné také v podobě pro vytištění a je možné je po vyplnění doručit na kterýkoliv obecní úřad v našem území.


Děkuji za spolupráci!

Ing. Josef Smetana
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

 

 

Přílohy

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro obyvatele A3, ver.3_tisk.pdf

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro obyvatele A3, ver.3_tisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 254,75 kB

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro podnikatele.pdf

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro podnikatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,78 kB

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro neziskovky a zajmová sdružení A4 tisk.pdf

dotazník papírová verze - strategie rozvoje 2021-2027 pro neziskovky a zajmová sdružení A4 tisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,77 kB
Datum vložení: 16. 4. 2021 7:45
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2021 9:22
Autor: Kateřina Paulíková