Lanžhot - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Modernizace lanžhotského náměstí - úprava zeleně

Modernizace lanžhotského náměstí - úprava zeleně 1

V souvislosti se zveřejněním „Zahájení společného řízení – rekonstrukce náměstí“ přikládáme vyjádření krajinářského ateliéru Studia Verde.
Pro více informacím rozklikněte.

Modernizace lanžhotského náměstí

Sadové úpravy - dendrologický průzkum

Kácení stromů je vždy velké téma, které budí emoce. Obzvlášť, když se jedná o stromy na náměstí, na které jsme byli zvyklí a v jejichž stínu jsme se v létě schovávali.

Stromy na lanžhotském náměstí nejsou ani památné, ani výjimečné svým věkem a až na jeden mladý dub nemají ani dlouhou perspektivu do budoucna. Jejich kořeny jsou zality betonem a nemají dostatek prostoru, proto na mnoha místech zvedají stávající dlažbu hledajíc vodu a vzduch. Koruny stromů prosychají a jsou nutné pravidelné zásahy arboristy. Jírovce jsou opatřeny dynamickou vazbou v koruně proti rozlomení. Jeden z nich má u paty kmene mokvající dutinu.

Nyní si představte, že chcete náměstí rekonstruovat, výškově i povrchově sjednotit a v rámci toho stávající dlažbu, beton a asfalt odbourat a odstranit. Výkopy budou zasahovat až do hloubky 70 cm, přičemž stávající stromy mají většinu kořenů při povrchu. Jaký zásah do kořenového systému stromů to bude a jak se to podepíše na jejich stabilitě a zdravotním stavu? Spadnou na někoho nebo poškodí cizí majetek? Kdo bude za rozhodnutí je s těmito riziky na náměstí ponechat zodpovědný? Následně vybudujete náměstí nové a za pár let za cenu zvýšených nákladů jej znovu rozkopete, abyste mohli nahradit stromy, které dožily (pokud do té doby na nikoho a na nic nespadly) a nahradili je novými.

Projektanti ve spolupráci s arboristou, entomologem a dle podmínek a doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny a stavebního úřadu přistoupili k jinému řešení. Stávající stromy s dlouhodobější perspektivou ponechávají. Jedná se o dub letní a dvě lípy, které nyní rostou v travnatém pásu u silnice a stavební zásahy do jejich kořenového prostoru nebudou fatální. V rámci rekonstrukce náměstí je navržena injektáž a vylepšení podmínek v jejich kořenovém prostoru. Důsledně bude dbáno na ochranu stromů na staveništi.

13 neperspektivních stromů je káceno a nahrazeno 21 stromy novými. Ty jsou sázeny do prokořenitelných buněk spojených navzájem kořenovými mosty a vyplněnými speciálním substrátem. Nové stromy tak budou mít prostor pro kořeny a bude k nim sváděna dešťová voda ze zpevněných povrchů a střechy kostela. Konečná bilance je, že na náměstí bude o osm stromů více. Pokud o ně bude pečováno, budou mít dlouhou perspektivu dožití a plnění ekosystémových funkcí: poskytování stínu, ochlazování vzduchu, produkce kyslíku, zachytávání nečistot a prachu.

Stávající stromy by bylo možné zachovat, pokud bychom zachovali stávající stav náměstí, a to i tak jen za cenu opakujících se a čím dál nákladnějších zásahů do korun stromů.

Datum vložení: 7. 6. 2024 11:31
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2024 8:13
Autor: Kateřina Paulíková