Lanžhot - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace k provozu základní školy od 12. 4. 2021

obrázek

Vážení rodiče,
zasílám informace k rotační výuce od 12. dubna.
Do školy budou prezenčně docházet žáci 1. stupně
1., 3., 5. ročník - lichý týden (poprvé 12. 4. 2021)
2., 4. ročník - sudý týden (poprvé 19. 4. 2021)
Pro více informací rozklikněte.

Příchod žáků do budovy hlavním vchodem od 7:30 do 8.00 h.

Testování neinvazivními antigenními testy Singclean tzv. samoodběrem bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat po příchodu do tříd (1. patro měšťanky) za pomoci třídních učitelů/učitelek, vychovatelek nebo asistentek. Rodičům bude 12. 4. umožněna přítomnost během testování. Více informací:

Žáci budou ve škole podle standardního rozvrhu, v hudební výchově se nebude zpívat a v tělesné výchově budou prováděny pouze venkovní aktivity. Dle počasí bude zařazována venkovní výuka. Výuka bude probíhat v kmenových třídách.

Platí dodržování mimořádných hygienických opatření: povinné nošení zdravotnických roušek žáky, mytí a dezinfekce rukou, větrání místností, rozestupy, homogenita tříd, testování.


Stravování – bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy nesetkávaly. U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření. Strávníci si obědy nahlásí sami, resp. jejich zákonní zástupci.

1.AB 11:45 – 12.30 h.

3.AB 12:35 – 13:00 h.

5.AB 13:00 – 13:30 h.

Školní družina – bude v daný týden pro žáky, kteří do školy dochází na prezenční výuku. Skupiny školní družiny budou dodržovat rozdělení podle tříd.

6., 7., 8., 9. ročník bude nadále vzděláván distančně

Stravování 6., 7., 8., 9. ročník – vydávání obědů do jídlonosičů od 13:00 – 13:30 h.

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

 

Datum vložení: 9. 4. 2021 7:44
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 7:49
Autor: Kateřina Paulíková