Lanžhot - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace k provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

obrázek

Veškeré důležité informace týkající se chodu mateřské školy od 12. dubna 2021 najdete po rozkliknutí.

OD 12. 4. 2021 MŠ otevírá pro všechny předškolní děti a pro děti zákonných zástupců, kteří pracují jako:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,    školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická      škola dvouletá, nebo

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

PROSÍME O NEPRODLENÉ NAHLÁŠENÍ DĚTÍ.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO DOTAZŮ VOLEJTE NA tel.: 722 914 852, Mgr. Lucie Sztanko.

 

TESTOVÁNÍ

Po příchodu do testovací místnosti:

• Nasaďte si návleky

• Vydezinfikujte si ruce

• Vyberte si místo, kde se budete testovat

• Posaďte se a mějte respirátor stále nasazený (děti roušky)

• Otestujte dítě dle návodu

• Vyčkejte 15 minut

• Negativní/pozitivní výsledek sdělte personálu MŠ

• Testovací sadu vyhoďte do připraveného pytle

• Poté můžete odejít do své šatny

Instruktáž najdete na obrázcích níže.

Instruktážní video - ZDE

OSTATNÍ INFORMACE NALEZNETE V MŠ.

 

 

 

Datum vložení: 8. 4. 2021 13:12
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 14:44
Autor: Kateřina Paulíková