Město Lanžhot
Město Lanžhot

Úprava prostoru před obchodním střediskem

Úprava prostoru před obchodním střediskem

 

 • V lednu 2022 zpracovala společnost Ing. Arch. Ilony Vybíralové - PROateliér, Zámecké náměstí 6/8, Břeclav 690 02, studii se 3 variantami řešení daného prostoru. V její spolupráci na danou studii navázal projektant MgA. Sládeček, který studii zpracoval pro stavební a územní řízení. V současné době je projekt v povolovacím procesu na stavebním úřadě.

 

 • V prostorách bývalého kiosku, který byl před několika lety odstraněn, bude umístěna novostavba pronajímatelné obchodní jednotky. Objekt bude o jednom nadzemním podlaží, zastřešen sestavou plochých „zelených střech“. Střešní konstrukce novostavby budou přesahovat i nad přilehlé zpevněné plochy u vstupů do objektu. Na zpevněnou plochu objektu bude volně navazovat plocha veřejné zeleně a může být provozovatelem jednotky využita jako terasa či zahrádka. Dispoziční řešení umožňuje různé komerční využití – prodejna, pekárna nebo informační kiosek. Dispozice je volně otevřená a její využití a zařízení se bude odvíjet od požadavků provozovatele.
 • Z exteriéru bude přístupné i bezbariérové veřejné WC, jehož provozní doba bude nezávislá od provozu pronajímatelné jednotky. WC bude přístupné přes zpoplatněný el. zámek.
 • Mezi vstupy do objektu, bude vyhrazen prostor pro umístění výdejních boxů doručovatelské služby.
 • Dále je součástí projektu nová přípojka vody, dešťové a splaškové kanalizace.
 • V rámci terénních úprav dojde k úpravě trávnatých ploch a založení dvou mlatových ploch. Dále bude vysazeno 14 nových stromů, dojde ke zkultivování stávajících záhonů keřů a k založení dvou smíšených záhonů trvalek.
 • V rámci řešeného území bude osazen nový mobiliář. V mlatové ploše navazující na novostavbu budou osazeny 3 sestavy piknikových setů a jedna lavička. Ve druhé navržené mlatové ploše - u zastávky MHD, budou osazeny 2 lavičky po obvodu plochy a jedna lavice kolem nového stromu uprostřed plochy. U laviček a piknikových setů budou osazeny odpadkové koše v celkovém počtu 6ks.
 • V rámci dopravního řešení dojde ke změně uspořádání parkovacích ploch a ozelenění parkoviště vytvořením zelených ostrůvků se stromy. Tyto „zelené ostrůvky“ budou sloužit jako vsakovací systém a budou pomáhat k odvodu části dešťové vody z rozhlehlé plochy parkoviště. Dále pomohou ke snížení prohřívání zpevněných ploch a k přispění celkovému estetickému výrazu plochy.
 • Dojde k odstranění betonového schodiště, které dávno neslouží jako vstup do obchodního domu, ale funguje jako hluché místo.
 • Bude vytvořen nový bezpečný bezbariérový vstup do prodejny Jednoty COOP.
 • Projekt upravuje a modernizuje autobusovou zastávku.

 

 

Název projektu: Novostavba pronajímatelné obchodní jednotky, terénní úpravy a přilehlá zpevněná plocha prodejny COOP, ulice Masarykova, Lanžhot

Odpovědný projektant:  MgA. Svatopluk Sládeček, studio NEW WORK, Vranovská 102, Brno 614 00, mobil +420 775 124 977, e-mail: studio@newwork.cz

 

Celkový rozpočet projektu:         8.500.000 Kč

Výše dotace:                                    není požádáno

Realizace projektu:                        2026/2027

 

DOKUMENTY

VARIANTY_ ŘEŠENÍ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 28.65 MB

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 774.95 kB

 

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů