Město Lanžhot
Město Lanžhot

Revitalizace muzea města Lanžhot

Revitalizace muzea města Lanžhot

 

Víte, že budova místního muzea je chráněná kulturní památka již od roku 1958? Od doby, kdy město Lanžhot začalo dům využívat jako muzeum, je hlavní výstavní expozice v nezměněné podobě. V roce 2021 byla dokončena hydroizolace budovy a rozvody elektrické energie.

Protože se pokrok nevyhýbá ani oboru muzejnictví, tak si naše muzeum kromě stavebních rekonstrukcí (šetrných, zachovávajících historickou hodnotu domu) zaslouží celkovou proměnu.

V březnu 2023 byla dokončena Studie revitalizace muzea města Lanžhot. Zpracovatel: Muzea Servis, spol. s.r.o., Brno, odpovědná osoba Ing. Lubomír Mazel. Na ni volně navázala projektová příprava. Vnitřní vybavení, dispozice a prvky zpracoval opět Ing. Lubomír Mazel. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení projektant Ing. František Tuček, Náměstí 182/6, Lanžhot.

 

1. Vstupní část – bude sloužit jako zázemí pro personál, návštěvník zde dostane prvotní informaci o expozici a jejich možnostech. Celou expozicí návštěvníky provede elektronický audioprůvodce. Bude zde možnost zakoupit drobné reklamní předměty

2. Parádní jizba – v místnosti budou provedeny pouze nutné stavební úpravy. Expozici bude tvořit stávající mobiliář, který bude restaurován. S postupnou restaurací mobiliáře se již započalo.

3.  Kuchyně – v místnosti budou provedeny pouze nutné stavební úpravy. Expozici bude tvořit stávající mobiliář.

4. Artefakty, zahrada, řemesla – V současnosti nevyužívaný prostor objektu. Bude vyklizen a provedeny drobné stavební úpravy. V tomto prostoru budou vystaveny řemeslné nástroje, nářadí používané v regionu a vytvořena expozice řemesel. V přilehající chodbičce bude prostor využit pro vystavení artefaktů ve vitrínách.

5.  Výstava krojů – zde budou provedeny největší stavební úpravy prostoru tak, aby mohla vzniknout nová expozice krojů. Kroje budou vystaveny na figurínách a umístěny v klimatizovaných prachotěsných vitrínách s integrovaným osvětlením. Kvůli nutnosti zamezit přístupu denního světla do místnosti budou okna zastíněna prosvětlenou grafikou, která bude tematicky doplňovat expozici. Místnost doplní směrové reproduktory s nahrávkami kulturních akcí regionu (lidové písně a záznamy z lidových slavností). V místnosti budou zajištěny potřebné klimatické a světelné podmínky.

6.  Multifunkční sál – prostor je již zrekonstruován. Bude využíván pro projekce, výstavy, workshopy, koncerty apod. Doplněn bude vhodným mobiliářem – stohovatelné židličky, mobilní dělicí stěny, projektor, plátno, ozvučení místnosti – reproduktory. Počítá se s projektem na vytvoření krátkého reportážního filmu o Lanžhotě, který by zde na plátně běžel ve smyčce.

7.  Venkovní prostory – objekt studny bude zrekonstruován s funkčním rumpálem a novým zabezpečením. Prostor bude využíván pro společenské akce - letní kino, koncerty. Muzeum v moderním pojetí totiž není jen konzervovaný skanzen a může sloužit i k jiným než výstavním účelům. Takové letní filmové promítání nebo malé divadelní či koncertní vystoupení pod širým nebem spojené s ochutnávkou vín od místních vinařů určitě přispěje k oživení tohoto krásného prostoru v srdci města.

 

Předpokládaný rozpočet projektu:            6.000.000 Kč

Možnost získání dotace:                                 5.000.000 Kč

Realizace projektu:                                           2025 - 2026

 PROJEKT REVITALIZACE MUZEUA - zde v odkazu Typ: PDF dokument, Velikost: 12.72 MB

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů