Město Lanžhot
Město Lanžhot

Projekt Adoptuj si svou zahrádku - Tématické záhony

Projekt Adoptuj si svou zahrádku - Tématické záhony

 

Výsledkem projektu je mimo jiné ozelenění a zkrášlení pásu podél hlavní ulice Masarykova při vjezdu do města ze strany od Břeclavi. Nachází se zde tyto tematických záhonky - extenzivní záhony, suchomilný záhon, záhon keřů a polokeřůzáhon pro opylovače, Mariánský záhon a klimatická zeleň. Tyto záhonky mají současně vzdělávací funkci, která je prezentována na naučných tabulích. Naleznete na nich informace o jednotlivých typech záhonů a rostlinném zastoupení. Charakteristika jednotlivých typů záhonů, ze kterých mohou čerpat inspiraci pro své vlastní zahrady a předzahrádky všichni obyvatelé města, je rozmanitá. Obrázky rostlin nakreslily děti z II. stupně MZŠ Lanžhot. I když je projekt hotový, práce na něm zdaleka nekončí. Nejdůležitější jsou občané, kteří bydlí v dané lokalitě a budou se následující roky o záhonky starat. Díky jim, jenž si adoptovali svou zahrádku, vlastně celý projekt vznikl.

Datum realizace projektu: 2021

Výše dotace: 137.405 Kč

Celý projekt: 183.710 Kč

 

CELÁ FOTOGALERIE - ZDE

M

MMM

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů