Město Lanžhot
Město Lanžhot

Pořízení nákladního elektrického vozu, Lanžhot

 „Pořízení nákladního elektrického vozu, Lanžhot“

 

Nově pořízené auto s alternativním pohonem bude v Lanžhotě využíváno v komunálních službách k převozu nářadí a přístrojů, velkým pomocníkem bude i při úklidu města a při převozu veškerého náčiní a pomůcek k tomu potřebných. Své využití najde při údržbě a správě majetku, v okolí školy, na sportovištích, při údržbě městské zeleně, květin a okrasných keřů, aj.

Uváděné práce jsou typické krátkými přejezdy spojeným častým startováním. Pro kratší přejezdy je ekonomicky, a především ekologicky vhodnější motor elektrický, nežli motor spalovací.

Pořízením auta na alternativní pohon bude rovněž naplněn požadavek na dvoumístné vozidlo s dostatečnou nosností.

Celkový rozpočet projektu:         611.050 Kč

Výše dotace:                                    200.000 Kč

Realizace projektu:                        2019 – 2020

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 05871921.

odkaz na www.sfzp.cz                   odkaz na www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR

FOTOFOTO

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů