Město Lanžhot
Město Lanžhot

Infocentrum

Infocentrum

NÁZEV PROJEKTU: Lanžhot – rekonstrukce Náměstí, SO 102 Roh náměstí – infocentrum

 

Budova infocentra se bude nacházet v centrální zastavěné části města Lanžhot, na rohu ulice Masarykova a Náměstí, v místě původního zbouraného rodinného domu.

Objekt infocentra je navržen v rohové proluce po zbouraném rodinném domě. Navazuje z obou stran na zástavbu přízemních rodinných domů a uzavírá roh ulice Masarykovy a Náměstí. Z důvodu přehlednosti křižovatky a plynulého propojení ulice Masarykovy s Náměstím je přední líc budovy ustoupen o 2 m od uliční čáry navazujících domů v této ulici. Na Náměstí pak přední líc navazuje na uliční čáru stávajících rodinných domů. Výškově navazuje navržená stavba na stávající zástavbu.

V objektu je navrženo v přízemí infocentrum a sociální zařízení pro veřejnost a v podsklepené části prostory pro umístění technologie pro fontánu navrženou na náměstí. Vstupy do objektu jsou navrženy z Náměstí. V přízemí za hlavními vchodovými dveřmi následuje zádveří, ze kterého se bude vcházet do infocentra a do sociálních zařízení pro muže, ženy a imobilní občany. Na infocentrum bude navazovat příruční sklad tiskovin a propagačních materiálů. V atriu budou kryté a otevřené prostory pro odpočinek, odložení jízdních kol a skladový prostor pro uložení venkovního nábytku. Průjezd do atria bude uzavíratelný elektrickou posuvnou bránou.

 

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Jaroslav Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, pro kancelář Ing. Vojtěch Holuba, IČ 03271064, se sídlem J. Skácela 1946, 69662 Strážnice.

 

Celkový předpokládaný rozpočet projektu:       8.500.00 Kč

Výše dotace:        0 Kč

Realizace projektu:    2024 - 2025

 

DOKUMENTY

 Půdorys 1.NP.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 360.85 kB

Půdorys půdy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 131.09 kB

 Pohledy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 163.13 kB

 

 

 

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů