Město Lanžhot
Město Lanžhot

Dočasné vyloučení vstupu do lesa

mapa

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody, jako orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu ve věci dočasného vyloučení vstupu do lesa.
Pro více informací rozklikněte.

Opatření obecné povahy se vydává z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob v souvislosti s poškozením lesa větrnou kalamitou - vichřice s přívalovým deštěm a krupobitím dne 04.06.2022, která způsobila zejména v jižní části obory Soutok rozsáhlé poškození lesních porostů.

Vymezení území:
Vyloučení vstupu osob do lesa se vztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa vymezené následovně:
Celé území obory Soutok jižně od cesty Křenová, Trnavá s výjimkou cesty Signálka, tj. cesta na soutok řek Moravy a Dyje podél oborního plotu v souběhu s řekou Dyjí. Jakákoliv odbočení do obory ze Signálky v úseku mezi Trnavou a Soutokem jsou zakázána.


Účinnost a platnost opatření obecné povahy:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce města Břeclav a města Lanžhot a má platnost od 15.06.2022 do 15.07.2022.


Opatření obecné povahy se nevztahuje na:
• vlastníky a nájemce pozemků, dále na správce státního majetku a pozemků v předmětném území, tyto subjekty mohou do vymezeného území obory Soutok vstupovat pouze za účelem provádění hospodářské činnosti,
• osoby, které jsou oprávněny vykonávat státní správu lesů a myslivosti na předmětných pozemcích,
• nejsou dotčena práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy (např. Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, apod.)

Odůvodnění
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody, jako orgán státní správy lesů, obdržel dne 13.06.2022 návrh od společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, org. jednotka – Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 15 Židlochovice, IČO: 421 96 451, na vydání opatření obecné povahy o vyloučení vstupu do lesa podle § 19 odst. 4 lesního zákona z důvodu ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem stromů nebo jejich částí. O omezení vstupu je žádáno v souvislosti s větrnou kalamitou (vichřice s přívalovým deštěm a krupobitím dne 04.06.2022, která způsobila zejména v jižní části obory Soutok rozsáhlé poškození lesních porostů s prvotními odhady cca 3000 m3). Jedná se o vývraty (ležící i zavěšené stromy) a zlomy. V porostech se eviduje i množství ulomených a zavěšených větví, hrozící pádem. Rovněž na lesních cestách se nachází značné množství větví, listí a bahna. V současnosti je provedeno základní zprůjezdnění hlavních komunikací a začalo zpracování nahodilé těžby. V této souvislosti byly přesunuty i těžební kapacity ze sousedního polesí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pohyb veřejnosti jak po lesních cestách, tak i přímo v porostech v dané oblasti, značným bezpečnostním rizikem. Na místě probíhá intenzivní zpracování, vyklízení a odvoz dřeva spojený s pohybem velkého množství techniky. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti osob, a to do doby odstranění následků po bouři.


Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákona může orgán státní správy lesů v zájmu zdraví nebo bezpečnosti fyzických osob vydat opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa na dobu nejdéle 3 měsíců. Hrozí-li bezprostřední ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, vydá orgán státní správy lesů opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejnou vyhláškou.


S ohledem na současný stav lesa a navazující lesní porosty na území obory Soutok jižně od cesty Křenová, Trnavá s výjimkou cesty Signálka, tj. cesty na soutok řek Moravy a Dyje podél oborního plotu v souběhu s řekou Dyje, které jsou předmětem tohoto opatření obecné povahy, rozhodl správní orgán o vydání opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu.


Předpokládaná doba zpracování nahodilé těžby je 1 měsíc, proto byla platnost opatření obecné povahy stanovena do 15.07.2022. Správní orgán může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, a to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 3 měsíců.


O vydání opatření obecné povahy uvědomí správní orgán dotčené osoby způsobem v místě obvyklém, tj. zveřejněním na úřední desce. Po dohodě s Lesy České republiky, s. p. bude toto opatření obecné povahy s přílohami umístěno - vyvěšeno na přístupových komunikacích a lesních cestách.


Poučení účastníků
Podle ustanovení § 19 odst. 4 lesního zákon, že bylo opatření obecné povahy vydáno bez řízení o jeho návrhu, mohou být písemně odůvodněné námitky proti tomuto opatření obecné povahy podány ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění na Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí.


Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Igor Pavlov

Celá zpráva - zde

mapa
 

Přílohy

les.pdf

les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,24 kB
Datum vložení: 15. 6. 2022 14:36
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2022 14:45
Autor: Kateřina Paulíková

Aktuálně

Krizový portál

Logo

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
jasno 35 °C 20 °C
pátek 1. 7. slabý déšť 31/16 °C
sobota 2. 7. slabý déšť 25/14 °C
neděle 3. 7. zataženo 30/13 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 450
TÝDEN: 2330
CELKEM: 1900200

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
2
12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní aplikace

MA

Mobilní aplikzce pro AndroidMobilní aplikace pro Apple iOS

Facebook

Facebook

Info kanál

1384První písemná zmínka

3640Počet obyvatel

164Metrů nad mořem

5500Hektarů